Timmerlagningar

Timmer-
lagningar

Klassiska rötskador på timmerhus. Oftast behöver inte hela stocken tas bort utan att det räcker med att avlägnsa rötskadan och ersätta med nytt trä. Så kallad ilusning.

Det är väldigt vanligt att syllstocken (bottenvarvet) behöver ersättas med en ny.

Blockning av timmer

Traditionell metod för att blocka 6 ” timmer

Inpassning av syllstock

Här är tröskullens slitage viktigt att bevara för att visa åldern på denna smedja, skulle man göra ny tröskel så förlorar man en viktig historisk pusselbit.

Finjustering av knutskalle

När de gamla knutändarna är huggna så gör jag på samma sätt igen på utbytt timmer.

Finjustering av en fetvedsstock med en bastkniv

Intimrade fetvedsstockar

Vid traditionell timring har man alltid försökt att få kvistvarvet i knutskallen, så görs även vid  byggnadsvårdande åtgärder.