Fönster

Fram till 1950-talet tillverkade vi fönster hantverksmässigt och utav god kvalitet. Då var man noga med att välja ut kådrikt kvalitetsvirke med täta och stående årsringar mot utsidan.

Var rädda om era gamla fönster, de är oftast bättre än vad många tror och om ni byter dem istället för att renovera så kasta dem inte. Spara dem inför framtiden eller lämna till någon annan.

Fönster från 1980-talet

Fönstren på bilden är tillverkade av dålig kvalité som drar åt sig fukt som gör att träet sväller och det uppstår sprickor i färgen och vatten tränger in i bågar och karm.

Nytillverkad fönsterbåge av Fetved

Bågen är uttagen med stående årsringar i alla led, den är sammansatt av tappar och tapphål som låsts med naror.

Spårfalsat bågämne

Genom att ta ut bågämnen så att man får så mycket stående årsringar som möjligt så får man en formstabil och tålig båge.