Barkning av tall

Fetved

Genom att t ex kontinuerligt barka tallar på rot förbereder man virke av god kvalitet till olika projekt.

Jag grundade föreningen Fetvedens vänner 1999 när jag insåg att man förr i tiden skadade tallar på rot för att få dem mer rötbeständiga. Sedan dess är jag engagerad i framställning utav kvalitetsvirke genom att barka tallar på rot och jag är föredragshållare i ämnet på olika tillställningar och kurser. Kontakta mig om ni vill veta mer mer.

På bilden fläckbarkar jag en tall på rot i ett internationellt projekt i norska Tangen. Där träffades ett stort antal kulturhistoriskt intresserade hantverkare från olika länder. Det är ett fortskridande projekt.

Tillverkning av fetved

Barkningen sker i savningstiden. Savningstiden skiljer både geografiskt och på vilken höjd över havet träden växer. Då de två meter höga ”referenstallarna” har utvecklat årsskott som är 3 tum, är det dags att börja barka tallar på rot. 

Det är mycket viktigt att få bort all innerbark för annars bildas ingen Fetved. Tallen i bakgrunden är anpassad till att göra kyrkspån av på ett traditionellt vis med stående årsringar med yxa. 

Mer info finns på www.fetvedensvanner.com