Byggtradition

Yghärbret daterat till 1315 -16, Hälsingland

Genom att använda brandskadat virke som blivit fett till byggnationer så ökar hållbarheten och man får ett formstabilt virke. Idag skulle denna brandskada tyvärr klassas som ”ful”.

Kvistvarv i knutskalle

Traditionellt har man alltid sett till att få ett kvistvarv i knutskallen, för att förstärka den. Genom att använda tätväxt virke ökade möjligheterna till att få detta i båda ändarna.

Häbrefot med mushylla,
Hälsingland

Ett till exempel där man valt en brandskadad tall för man vill ha en rötbeständig härbrefot. 

Dessa härbrefötter står på en syllring och ovanpå dessa ligger en mushylla för att stoppa mössen från att komma in härbret där maten förvarades.

Loftbod från 1600-talet, Härjedalen

Här har någon medvetet, fläckbarkat för att få fram kådrik ved för att öka motståndskraften mot röta, det har skett många år innan träden fälldes

Loftbod från 1600-talet, Härjedalen

Loftbod från 1600-talet, Härjedalen

Om ni ser sådana här och liknande verktygspår på era byggnader får ni gärna delge det till mig.