Timmer med hög kärnvedsandel

Sådant här virke är nu en bristvara, vi går mot kortare och kortare avverkningstider vilket medför att splintvedsandelen ökar. 

Det medför att vi får ett sämre virke att bygga hus av , men genom att använda olika metoder för naturlig impregnering så får vi högre kvalitet t.ex. genom att barka tallar på rot.